Jamčimo da...

FSC® certifikat

Naše poduzeće zastupa sljedeću politiku: Obvezujemo se da ćemo poduzeti sve što je moguće kako bismo izbjegli trgovinu i nabavu drva ili drvnih vlakana (u daljnjem tekstu „drvo“) sljedećih kategorija:

a) Ilegalno posječenog drva.

b) Drva iz područja u kojima se krše tradicionalna i građanska temeljna ljudska prava.

c) Drva iz šuma čije su posebne vrijednosti o zaštiti šuma ugrožene zbog gospodarenja šumom.

d) Drvo iz prenamjene prirodnih šuma u plantaže ili u svrhu korištenja prirodnih šuma u nešumarske svrhe.
e) Drvo iz šuma u kojima su zasađeni genetski modificirane vrste drva.

Ova načela utvrdio je najviši menadžment poduzeća, sastavljena su u pisanom obliku i javno su dostupna. Naše poduzeće je certificirano pod brojem licencije FSC-C112916.

Na pitanja vezana uz temu FSC® rado će Vam odgovoriti Helmut Führer, CCA (Chain of Custody Administrator). Pošaljite samo e-mail na: helmut.fuehrer@frischeis.com.