Drvna rezana građa

13 Pronađeni proizvodi
Die Seite wird automatisch neu geladen, wenn diese Felder ausgefüllt werden.

 • Sibirski ariš štafla blanjana AB-Top
  Šifra proizvoda
  55895/2060
  Sibirski ariš ima obično vrlo zbijene godove, više žućkasto smeđe boje i uglavnom sa malo čvorova. Drvo za građevinske potrebe obrezano je paralelno...
  Debljina 40 mm
  Širina 70 mm
  Dužina 6.000 mm
 • Sibirski ariš štafle blanjano cinkano C/C
  Šifra proizvoda
  55905/1560
  Sibirski ariš ima obično vrlo zbijene godove, više žućkasto smeđe boje i uglavnom sa malo čvorova. Drvo za građevinske potrebe obrezano je paralelno...
  Debljina 45 mm
  Širina 70 mm
  Dužina 6.000 mm
 • Smreka letva suha kalibrirana
  Šifra proizvoda
  57463/0001
  Bor, jela i smreka spadaju u četinjače. Rezana građa je paralelno okrajčana ili prizmirana približno pravokutnog presjeka. Kvaliteta obuhvaća prema...
  Debljina 30 mm
  Širina 50 mm
  Dužina 5.000 mm
 • Moj račun - puno prednosti

  • Dnevne aktualne cijene. 
  • Online narudžbe za rezervaciju.
  • Izradite individualne cjenike.
  • Termini dostave robe.
  • Napravite ponudu sa proizvodima za svoga kupca na jednom mjestu.
 • Smreka/jela daska okrajčena suha 16+ cm
  Šifra proizvoda
  54024/0040
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 24 mm
  Širina 0 mm
  Dužina 4.000 mm
 • Smreka/jela daska okrajčena suha prizmirana
  Šifra proizvoda
  54377/0040
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 25 mm
  Širina 150 mm
  Dužina 4.000 mm
 • Smreka/jela letva suha 3-slojna blanjana cink.
  Šifra proizvoda
  57463/0004
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 30 mm
  Širina 30 mm
  Dužina 5.000 mm
 • Smreka/jela letva suha 3-slojna blanjana cink.
  Šifra proizvoda
  57463/0009
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 20 mm
  Širina 44 mm
  Dužina 5.000 mm
 • Smreka/jela letva suha ne blanjana
  Šifra proizvoda
  54466/0040
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 30 mm
  Širina 50 mm
  Dužina 4.000 mm
 • Smreka/jela stup suh prizmiran
  Šifra proizvoda
  54380/0040
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 50 mm
  Širina 250 mm
  Dužina 4.000 mm
 • Smreka/jela štafla suha blanjana cink.
  Šifra proizvoda
  57463/0006
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 45 mm
  Širina 75 mm
  Dužina 5.000 mm
 • Smreka/jela štafla suha blanjana cink.
  Šifra proizvoda
  54496/0040
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 45 mm
  Širina 75 mm
  Dužina 4.000 mm
 • Smreka/jela štafla suha ne blanjana
  Šifra proizvoda
  54468/0040
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 50 mm
  Širina 80 mm
  Dužina 4.000 mm
 • Smreka/jela štafla suha sa 3 strane blanjana cink.
  Šifra proizvoda
  57463/0002
  Radi se prvenstveno o domaćim europskim vrstama drva kao što su bor, jela i smreka. Rezana građa je okrajčana ili prizmirana, hrapave površine s pravilnim...
  Debljina 45 mm
  Širina 45 mm
  Dužina 5.000 mm