Smreka letva suha kalibrirana

Šifra proizvoda
57463/0001
Debljina
30 mm
Širina
50 mm
Dužina
5.000 mm
Bor, jela i smreka spadaju u četinjače. Rezana građa je paralelno okrajčana ili prizmirana približno pravokutnog presjeka.
Kvaliteta obuhvaća prema normi pilopad za klase 0-III, građevinska roba klase III/V. Građa namijenjena kao nosiva konstrukcija odgovara normi DIN4074-1, sortirana i označena je CE oznakom.

Karakteristike

  • Letve

Specifikacija

Naziv Vrijednost
Debljina 30 mm
Širina 50 mm
Dužina 5.000 mm
Težina 3,38 kg
Drvo za građenja
Sortiranje (drvo) Smreka
Stupanj suhoće sušeno u sušari