Izjava o zaštiti podataka

U Grupi JAF (www.jaf-group.com/Gesellschaften) su nam vrlo važni zaštita vaših osobnih podataka i postupanje u skladu s odgovarajućim zakonskim obvezama, između ostaloga u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU-OUZP. U nastavku ćemo vas upoznati s načinom postupanja s vašim osobnim podacima. Osobni su podaci informacije pomoću kojih se utvrđuje vaš identitet, između ostalog su to vaše ime, adresa i broj telefona.

1.Voditelj obrade

U smislu čl. 4., točke 7. OUZP-a, J.u.A.Frischeis d.o.o. je voditelj obrade (u nastavku „JAF-V“) sljedećih internetskih stranica: 

www.frischeis.hr

Također je voditelj obrade on-line trgovina koje se na tim stranicama nalaze, kao i u pogledu zakonskih obveza koje se tiču zaštite podataka u društvima J.u.A.Frischeis d.o.o. JAF International Services GmbH stavlja djelomično na raspolaganje programe za elektroničku obradu podataka koji su potrebni za realizaciju ugovora te podupire J.u.A.Frischeis d.o.o. da na niže prikazan način obrađuje podatke klijenata i dobavljača.

U skladu s čl. 26. OUZP-a EU-a između J.u.A.Frischeis d.o.o. i JAF International Services GmbH postoji ugovor o obradi podatka.

U kontakt s J.u.A.Frischeis d.o.o. možete stupiti korištenjem sljedećih komunikacijskih kanala: 

- slanjem pisma na adresu: J.u.A.Frischeis d.o.o., Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica

- telefonskim pozivom na broj: +385 (0)1 6223-853

- slanjem e-pošte na adresu: compliance@frischeis.hr

Sljedeći eksterni pružatelji usluga (izvršitelji obrade) podrška su društvu JAF-V u okviru vođenja internetskih stranica, uključujući online-trgovine i slanje biltena:  Softaware GmbH, Elements-Gruppe (elements.at New Media Solutions GmbH, Punkt & Komma GmbH, Pimcore GmbH), IMOS AG. Navedena društva su na temelju ugovora o obradi podataka, koji su u pisanom obliku sklopljeni s JAF-om, u obvezi pridržavati se svrha navedenih u ovoj Izjavi o zaštiti podataka, koncepata brisanja podataka i sigurnosnih mjera. 

2. Posjeta internetskim stranicama od strane neregistriranih klijenata

U trenutku kada posjetite naše internetske stranice, u tzv. „Server Log Files“ se automatski spremaju informacije koje nam šalje vaš preglednik. Pritom se radi o informacijama kao što su vrsta/verzija preglednika, korišten operativni sustav, referrer URL (ranije posjećena stranica), hostname pristupnog računala (IP-adresa) te vrijeme upita poslužitelju. 

Navedeni se podaci ne mogu dovesti u vezu s nekom određenom fizičkom osobom, dakle ne omogućavaju utvrđivanje identiteta korisnika. Spremanje tih podataka vrši se jedino u svrhe koje se tiču samoga sustava te u statističke svrhe. Ti se podaci ne povezuju s drugim izvorima podataka da bi se doveli u vezu s nekom određenom osobom. Brišu se nakon provedene statističke analize u trajanju od 36 mjeseci.

3. Svrha obrade podataka i pravna osnova

         a. Provedba ugovora uključuje otvaranje online-računa klijenta

Sljedeće podatke prikupljamo i obrađujemo za potrebe registracije klijenata ili dobavljača, koju provodi suradnik društva J.u.A.Frischeis d.o.o. ili se provodi samostalno u online-trgovini JAF-a, a u cilju realizacije narudžbe i obrade zahtjeva iz ugovora o kupoprodaji odnosno ugovora o pružanju usluga (isporuka, obračun, jamstvo itd.):

- naziv društva, ime i prezime osobe za kontakt (te, od slučaja do slučaja, imena direktora i vlasnika)

- porezni broj i podatke iz dozvole za obavljanje gospodarske djelatnosti

- adresu (ulica, poštanski broj, mjesto)

- adresu e-pošte

- broj telefona i telefaksa

Dodatno se, u svrhu kreiranja računa klijenta u online-trgovini JAF-a, traži da navedete lozinku po svom izboru koja se, zajedno s vašom e-mail adresom, sprema kao podatak za prijavu, tzv. login. 

Kao pravna osnova za obradu tih podataka služi ugovor sklopljen između vas i  društava J.u.A.Frischeis d.o.o.. Ako nam podatke koji su nam potrebni ne stavite na raspolaganje, vaša kupovina, odnosno realizacija vašeg naloga za izradu proizvoda ili za izvršenje usluge i otvaranje računa klijenta neće biti moguća.

       b. Obračun, provjera kreditne sposobnosti i naplata potraživanja

Podaci koje ste dali u svrhu registracije kao klijent povremeno, sa svrhom provjere ispravnosti podataka te vaše kreditne sposobnosti, sa svrhom provjere ispravnosti podataka te vaše kreditne sposobnosti, a u okviru ugovora o obradi podataka uspoređuju s podacima internetskog portala www.fininfo.hr te se, po potrebi, u svrhu naplate potraživanja prosljeđuju društvu Eos Matrix d.o.o..

Pravna osnova je opravdani gospodarski interes operativnog poduzeća  da prije sastavljanja obvezujuće ponude provjeri financijsko stanje potencijalnoga poslovnog partnera. U slučaju naplate potraživanja dotično operativno društvo J.u.A.Frischeis d.o.o.nastoje ostvariti svoja ugovorna prava.  

     c. Korisničke usluge, izravno oglašavanje i bilteni

Podatke koje ste nam kao klijent stavili na raspolaganje prilikom registracije također koristimo da bismo s vama stupili u kontakt i skrenuli vam pozornost na nove proizvode i usluge ili da bismo vam pružili druge informacije koje bi vas mogle zanimati (svrhe u okviru korisničkih usluga i izravnog oglašavanja). 

Pravna osnova je opravdani gospodarski interes dotičnog operativnog poduzeća J.u.A.Frischeis d.o.o s regionalnom nadležnošću te nastojanje društva da osigura dugoročno zadovoljstvo svojih klijenata i da s njima održava dobre odnose. Ukazujemo vam na to da u svakome trenutku bez navođenja razloga možete kontaktirati voditelja obrade (točka br. 1) te iskazati svoje protivljenje takvoj uspostavi kontakta. Svoja ćete opća prava u pogledu obrade podataka naći pod točkom br. 8.

     d. Uvrštavanje među dobavljače i ostali zahtjevi za kontakt

Potencijalnim dobavljačima i svakom posjetitelju na svojim internetskim stranicama nudimo mogućnost da s nama stupe u kontakt. U tu se svrhu putem internetskih formulara prikupljaju sljedeći osobni podaci:

- naziv tvrtke i ime osobe za kontakt odnosno njeno ime i prezime

- adresa (poštanski broj, mjesto, ulica)

- porezni broj

- adresa e-pošte

- broj telefona

Pravna osnova je opravdani gospodarski interes svih poduzeća J.u.A.Frischeis d.o.o. da komuniciraju sa zainteresiranim osobama. Ukazujemo vam na to da ovakvom stupanju u kontakt od strane nekoga od poduzeća J.u.A.Frischeis d.o.o.. uvijek i bez navođenja razloga možete iskazati svoje protivljenje i to kao potencijalni dobavljač u pisanom obliku slanjem e-pošte na compliance@frischeis.hr odnosno kao općenito zainteresirana strana kontaktiranjem voditelja obrade (1. točka). 

    e. Nagradne igre

Poduzeće J.u.A.Frischeis d.o.o. u okviru raznih događanja za klijente i druge sudionike nude nagradne igre. Sljedeći se osobni podaci prikupljaju radi kasnijeg stupanja u kontakt s dobitnikom/dobitnicima:

- ime

- adresa 

- adresa e-pošte

- broj telefona 

Pravna osnova je pristanak na prijenos navedenih podataka iskazan karticom kojom se potvrđuje sudjelovanje u igri. Pristanak se do izvlačenja može uvijek opozvati slanjem obavijesti osobi za kontakte kod voditelja obrade (vidi 1. točku) ili izravno organizatoru nagradne igre Grupe JAF. 

Podaci koji su prikupljeni za potrebe nagradne igre brišu se odmah nakon izvlačenja.

4. Upotreba kolačića

Da bismo posjetu našoj internetskoj stranici učinili privlačnijom i omogućili korištenje određenih funkcija, koristimo tzv. kolačiće odnosno  "cookies". Pritom je riječ o datotekama koje se spremaju na vašem računalu, a pomoću kojih se povećava jednostavnost korištenja internetske stranice.

Postoje dvije vrste kolačića: stalni i privremeni (kolačići sesije). Kolačići sesije se spremaju samo onoliko dugo dok ne zatvorite svoj internetski preglednik, nakon čega se brišu. Za razliku od njih, stalni kolačići na vašem računalu ostaju i nakon što ste zatvorili svoj internetski preglednik.

Kolačiće sa svog računala možete bez problema odstraniti. Upute o postupanju s kolačićima, odnosno o načinu njihova brisanja, pronaći ćete u rubrici „Pomoć“ svoga preglednika. Kolačiće možete u potpunosti deaktivirati ili možete preglednik podesiti tako da vas obavijesti svaki put kad je na vaše računalo poslan novi kolačić. 

   a. Google Analytics

Ova se internetska stranica koristi funkcijom Google Analytics, tj. uslugom web-analize društva Google Inc. (u nastavku „Google“). Google Analytics koristi kolačiće koji omogućavaju analizu vašeg korištenja naših internetskih stranica. Informacije o vašem korištenju ovih internetskih stranica (uključujući vašu IP-adresu) koje se dobivaju zahvaljujući tim kolačićima, prenose se na Googleov poslužitelj u SAD-u, gdje se pohranjuju u trajanju od 38 mjeseci. Google te informacije koristi za potrebe analize korištenja internetskih stranica, zatim da bi za vlasnike stranica sastavio izvješća o aktivnostima internetskih stranica te kako bi pružao druge usluge u povezanosti s korištenjem internetskih stranica i interneta.

Google te informacije eventualno prosljeđuje trećima ako je tako zakonom propisano, odnosno ako treće osobe te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Instaliranje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera u svom pregledniku. Međutim, skrećemo pozornost da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove stranice u punom opsegu.

Korištenjem ovih internetskih stranica izjavljujete da ste suglasni s obradom podataka koje Google o vama prikupi na opisan način te u navedenu svrhu. U protivnom također postoji mogućnost deaktivacije funkcije Google Analytics odabirom funkcije Browser Add-on. 

   b. Retargeting funkcije 

Ova internetska stranica koristi tzv. „retargeting tags“. "Retargeting-tag" označava element JavaScripta koji se smješta u programski kod internetske stranice. Ako korisnik na ovoj internetskoj stranici posjeti stranicu koja sadržava „retargeting tag“, neki ponuđač on-line oglasa (npr. Google) na računalo tog korisnika sprema kolačić te ga pridružuje odgovarajućim popisima ciljnih skupina za retargeting. Kasnije taj kolačić služi za uključivanje retargeting-kampanja („oglas na temelju prethodno iskazanog interesa“) na drugim internetskim stranicama. Instaliranje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera u svom pregledniku. Međutim, skrećemo pozornost da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove stranice u punom opsegu.

5. Priključci na društvene medije

Na „news“ stranice naših internetskih stranica ugrađene su ikone pomoću kojih se te stranice mogu dijeliti na društvenim medijima: Facebook, GooglePlus, Pinterest, Twitter, LinkedIn i Xing. Prilikom posjete našim internetskim stranicama se putem tih ikona ne uspostavlja veza s poslužiteljima navedenih društvenih mreža. Ako odlučite podijeliti naše internetske stranice putem ikona ponuđenih društvenih mreža te se u tu svrhu povežete ili ste već povezani s personaliziranim korisničkim računom, te društvene mreže mogu posjećivanje naše stranice pridružiti vašem korisničkom računu. Ti se osobni podaci, međutim, nama ne šalju te u pogledu vašega korištenja podliježu izjavama o zaštiti podataka na gornjim poveznicama i vašim personaliziranim postavkama kod tih poduzeća.

6. Sigurnost podataka

Primjenom tehničkih i organizacijskih mjera svoje internetske stranice i ostale sustave osiguravamo od gubitka, uništavanja, mijenjanja, širenja vaših podataka te pristupa vašim podacima od strane neovlaštenih osoba. Našim se računalnim centrima upravlja u skladu s najnovijim sigurnosnim standardima, u koje ubrajamo tehnologije firewall i intrusion-detection te opsežne fizičke kontrole ograničenja pristupa. Na razini aplikacija se primjenjuju kako moderne metode autentifikacije ovlaštenja korisnika i administratora tako i svakodnevna sigurnosna pohrana svih podataka i njihovo decentralizirano arhiviranje. U postupku nabave vaši se podaci o plaćanju putem interneta prenose u kriptiranom obliku. 

7. Vrijeme pohranjivanja podataka

Ovisno o potrebi se vaši osobni podaci spremaju do isteka obveze čuvanja podataka u skladu s poreznim zakonodavstvom i pravom o trgovačkim društvima, odnosno do istaka opće zastare u skladu s Općim uvjetima poslovanja. 

8. Vaša prava

Kao ispitanik, čije osobne podatke obrađuje JAF-V,  imate sljedeća prava:

    a. Pravo ispitanika na informaciju (čl. 15. OUZP-a)

Od J.u.A.Frischeis d.o.o.možete zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas. Ako je to slučaj, od nas ćete dobiti informaciju o svrsi obrade, kategorijama i primateljima tih podataka, razdoblju čuvanja odnosno kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja te postojanju prava navedenih od b-g, pod točkom br. 8.  

   b. Pravo na ispravak (čl. 16. OUZP-a)

Od J.u.A.Frischeis d.o.o. možete neodložno ishoditi ispravak ili dopunu svojih netočnih osobnih podataka koje obrađujemo.

  c. Pravo na brisanje (čl. 17. OUZP-a)

Ako se tomu ne protivi neki važniji interes, kao što je to npr. ispunjavanje neke zakonske obveze, od J.u.A.Frischeis d.o.o. možete zatražiti neodložno brisanje svojih osobnih podataka.

d. Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. OUZP-a)

Od J.u.A.Frischeis d.o.o.možete zahtijevati ograničenje obrade svojih podataka iz razloga navedenih u OUZP-u (npr. provjera točnosti vaših osobnih podataka, nezakonita obrada, prigovor).

   e. Pravo na prenosivost podataka (čl. 19. OUZP-a)

Od J.u.A.Frischeis d.o.o. možete zahtijevati osobne podatke koje ste stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

   f. Pravo na prigovor (čl. 21. OUZP-a) i pravo opoziva privole (čl. 7. OUZP-a)

Imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka.

Ako J.u.A.Frischeis d.o.o. ne može dokazati postojanje obvezujućih i legitimnih razloge za obradu, vaši će se podaci izbrisati. To je slučaj i retrogradno u pogledu svih osobnih podataka koji su o vama u prošlosti spremani.

Neovisno o tome imate mogućnost u svakome trenutku opozvati privole dane npr. u okviru prijave za bilten ili prilikom upita.

   g. Pravo na podnošenje pritužbe

U konačnici uvijek imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, telefon: +385 1 4609-000, odnosno e-mail: azop@azop.hr. 

9. Informacije 

Ako imate pitanja u vezi toga kako J.u.A.Frischeis d.o.o.vaše osobne podatke prikuplja, obrađuje ili koristi, molimo pošaljite nam e-mail na adresu:

compliance@frischeis.hr .