Impresum

J. u. A. Frischeis d.o.o.

Sjedište & uprava

Ljudevita Posavskog 49  l  10410 Velika Gorica  l  Hrvatska

T: +38 1  6223 - 853  l  F: +38 1 6223 - 861  l  E-mail: frischeis@frischeis.hr  

    

OIB:
18918947938 

Matični broj subjekta:
MBS 080363976  l  Trgovački sud u Zagrebu       

PDV broj:
HR 18918947938

Žiro računi:
Splitska banka        HR4123300031100204587  SOGEHR22    
Erste Bank              HR3424020061100443076  ESBCHR22
Zagrebačka banka HR5623600001101616334  ZABAHR2X

Temeljni kapital:
14.285.000,00 kuna, ukupno uplaćen u cijelosti

Ovlaštene osobe za zastupanje društva:
Werner Stix, Danijel Sim, Vlatka Souček-Kapetanović